Витяг із Статуту ГО “Українська асоціація перекладачів”

  1. Мета та напрями діяльності

3.1. Головною метою Організації є сприяння сталому розвитку галузі перекладу шляхом розробки та запровадження галузевих стандартів, вдосконалення процесу підготовки перекладачів і захисту їхніх інтересів, забезпечення професійних прав, підтримка наукової діяльності в перекладацькій сфері та підвищення якості освіти і перекладацької діяльності.

3.2. Основними напрямами діяльності Організації є:

3.2.1. Популяризація перекладацької діяльності в Україні.

3.2.2. Підвищення статусу перекладача в Україні та українських перекладачів на світовому рівні.

3.2.3. Сприяння розвитку української літератури і культури, зокрема, шляхом підтримки перекладацьких проектів.

3.2.4. Популяризація цінностей європейської культури.

3.2.5. Співпраця з громадськими організаціями, зокрема, з перекладацькими асоціаціями міжнародного, національного, регіонального рівнів задля наукових, освітніх, професійних цілей.

3.2.6. Лобіювання інтересів членів Організації в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування.

3.2.7. Представництво та захист інтересів членів Організації, надання експертної оцінки перекладів, медіація у вирішенні спорів, що виникають під час професійної, наукової та будь-якої іншої діяльності з філології, перекладу та дотичних галузей, зокрема, між замовниками і виконавцями перекладу.

3.2.8. Розробка, впровадження, вдосконалення та застосування системи незалежної громадської сертифікації в галузі письмового та усного перекладу.

3.2.9. Розробка, впровадження, вдосконалення та застосування системи галузевих стандартів у сфері перекладу.

3.2.10. Розробка, впровадження, вдосконалення та застосування системи галузевих стандартів у сфері викладання теорії та практики перекладу.

3.2.11. Розвиток міжнародної співпраці у сфері наукових досліджень і освітньої діяльності у галузі перекладу.

3.2.12. Розробка, впровадження і вдосконалення міжнародних, національних, регіональних, місцевих та інших програм (проектів) у сфері наукових досліджень, викладання, перекладу.

3.2.13. Сприяння розвитку перекладацької галузі та науковим дослідженням з перекладознавства шляхом організації міжнародних конференцій, круглих столів, семінарів тощо, видання наукових збірників, організації стажувань.

3.2.14. Співпраця із закладами освіти в проведенні навчального процесу, зокрема, шляхом організації лекцій і семінарів за участі спеціалістів перекладацької галузі, сприяння і організації виробничої перекладацької практики здобувачів освіти.

3.2.15. Сприяння контактам потенційних роботодавців і замовників з перекладачами та студентами, створення та оперування базою даних перекладачів та інших галузевих стейкхолдерів.

3.2.16. Забезпечення участі роботодавців в процесі формування стандартів викладання, навчальних планів і програм з перекладацьких дисциплін.

3.2.17. Проведення навчальних заходів (тренінгів, практикумів тощо), курсів з підвищення кваліфікації перекладачів і викладачів теорії та практики перекладу.

3.2.18. Розробка, впровадження, вдосконалення, гармонізація навчальних планів, програм, інших документів з теорії та практики перекладу, спрямованих на забезпечення навчального процесу і діяльності закладів освіти, включно з закладами вищої освіти.

3.2.19. Вдосконалення викладання дисциплін, потрібних для підготовки перекладачів, редакторів та інших фахівців перекладацької галузі.

3.2.20. Розробка, впровадження, вдосконалення та оперування системою зовнішнього аудиту (зовнішнього оцінювання якості, забезпечення якості, акредитації) закладів освіти, зокрема, закладів вищої освіти, а також наукових установ.

3.2.21. Консультування та сприяння закладам освіти, зокрема, закладам вищої освіти, науковим установам в організації та проведенні внутрішнього аудиту (системи  забезпечення якості освіти, внутрішнього оцінювання якості освіти).

3.2.22. Надання консультацій і висновків з лінгвістичних питань, зокрема з перекладу, для слідчих і судових органів.

3.2.23. Сприяння інтегрування української мови в технічні засоби перекладу.

3.2.24. Сприяння  формування словникового фонду.

3.2.25. Узагальнення практики практичної професійної і підприємницької діяльності перекладачів.

3.2.26. Сприяння колективному укладанню членами організації договорів пенсійного страхування, страхування професійної цивільної відповідальності виконавця, медичного та інших видів страхування за участі партнерських організацій.

3.2.27. Надання консультацій і юридичної підтримки через партнерські організації щодо захисту авторських прав.

3.2.28. Діяльність з підготовки і поширення друкованих і електронних видань.